[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją i wycinką drzew na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, ogródkach jordanowskich i w pasach drogowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 1/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacja_z_otwarcia_ofert_(art.86_ust.5).pdf 1647 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 2203 kB
modyfikacja_pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1551 kB
zalacznik_nr_1_do_siwz.xlsx 17 kB
zalacznik_nr_2_do_siwz.zip 257362 kB