[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją i wycinką drzew na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, ogródkach jordanowskich i w pasach drogowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 1/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja.pdf 2206 kB
modyfikacja_pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1555 kB
zalacznik_nr_1_do_siwz.xlsx 17 kB
zalacznik_nr_2_do_siwz.zip 257362 kB