[ wynik ] Wykonanie nasadzeń roślin, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 62/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytodp03.11.2016.pdf 1614 kB
standaryzacja_prac.doc 57 kB
zadanie_a.zip 125934 kB
zadanie_b.zip 10868 kB
zadanie_c.zip 20215 kB