[ wynik ] Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 58/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
elem1_wzory_el._malej_arch_w_p._jerzma.zip 6827 kB
elem2_wzory_el._malej_archit.zip 9038 kB