[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 57/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zakres_prac_dla_obszaru_i_krowodrza_parki_zielence_pasy_drogowe_pusty.xlsx 17 kB
zal_nr_.podzial_na_obszary_zielen_wysoka.doc 33 kB
standaryzacja_prac_przy_drzewach.doc 90 kB
zakres_prac_dla_obszaru_ii_n.huta_czysty.xlsx 17 kB