[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z sadzeniem drzew, krzewów i bylin oraz ich pielęgnacja na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 56/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_6.10.2016.zip 832 kB
zad._1_sadzenie.zip 65 kB
zad._2_zaloz_projekt_dz._v_vii.zip 15298 kB
zad._3_zaloz_projekt_dz._iv_vi_ii_xviii.zip 55903 kB
modyfikacja_7.10.2016.zip 276 kB
zal._standaryzacja_prac.doc 247 kB