[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowi. Znak sprawy: 54/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
dokumentacja_projektowa.zip 39596 kB
przedmiar.pdf 129 kB
stwior.pdf 1444 kB