[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Naczelnej – Ogród nad Sudołem”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2020.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_24.03.2020_p9.pdf 86 kB
modyf.siwz19.03.2020p9.pdf 106 kB
modyfikacjaterminu17.03.2020.pdf 58 kB
pyt.odp.wyjas.modyf.siwz18.03.2020p9.pdf 125 kB
zmiana_ogloszenia1.pdf 133 kB
pytania_i_odpowiedzi16.03.2020.pdf 160 kB
materialy_do_uzupelnienia_przetargu_ogrod_nad_sudolem.7z 1690 kB
pyt.odp.modyf.siwz10.03.2020p9.pdf 1159 kB
formularz_ofertowy_2.doc 162 kB
zalaczniki.7z 183831 kB