[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu alejek w Parku Skalskiego i Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 11/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 438898 kB