[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie wschodniej strony Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 12/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
uchylenieczesciowewyniku21.05.2020p12_sig.pdf 285 kB
formularzofertyprojektujibudujtezniabagry11.03.2020p12.doc 306 kB
pytaniaiodpowiedzi_11032020.pdf 287 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 228 kB
sprostowanie.pdf 61 kB
zalaczniki.7z 23023 kB