[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2020 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania