[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: „Park Rzeczny Wilga-etap 1”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_odpowiedzi_i_modyfikacja_terminu.pdf 244 kB
przedmiar.7z 18111 kB
zalaczniki_wilga.7z 104171 kB