[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_03.03.2020.pdf 147 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 120 kB
modyfikacja_2.pdf 65 kB
modyfikacja.pdf 61 kB
nizsze_wersje_cad.7z 2689 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 137 kB
spotkajmy_sie_na_podworku.7z 1111219 kB