[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont ścieżki pieszo rowerowej w Uroczysku Borek Fałęcki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 3/2020.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
szczegolowa_specyfikacja_techniczna_droga_lesna_las_borkowski.pdf 510 kB
uroczysko_las_borkowski_przedmiar_robot.pdf 308 kB
las_borkowski_calosc.pdf 4325 kB
remont_drog_w_lesie_borkowskim_02.01.2020r.pdf 1586 kB