[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 1/2020

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania