[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy jednej sztuki łodzi wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 152/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania