[ wynik ] Sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III- Podgórze, IV - Nowa Huta. Znak sprawy 46/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zal._nr.standaryzacja_prac.doc 247 kB
pytania_i_odpow_30.08.2016.zip 277 kB
wykaz_osob_druk_pomocniczy.doc 36 kB
korekta_1.08.2016.zip 9834 kB
krowodrza_-_na_strone.zip 10185 kB
modyfikacja_siwz_12.08.2016.zip 558 kB
nowa_huta_na_strone.zip 2046 kB
podgorze_na_strone.zip 56 kB
rys._nr_1_zal_do_standaryzacji.pdf 13 kB
rys._nr_2_zal_do_standaryzacji.pdf 52 kB
rys._nr_3_zal._do_standaryzacji.pdf 13 kB
srodmiescie_-_na_strone.zip 57 kB