[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania związanego z usunięciem istniejącego oraz wykonaniem nowego ciągu pieszego wzdłuż Parku Kultury, zlokalizowanego na działkach 20/8 i 20/32 obr. 48 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 151/2019.- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania