[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu na budynkach oraz drzewach budek lęgowych dla ptaków wraz z ich czyszczeniem, w ramach dla zadania pn.: „Ekologicznie przeciw komarom”, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 149/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_siwz.pdf 62 kB
formularz_ofertowy.doc 290 kB
zalaczniki_przetarg_ekologicznie_przeciw_komarom.7z 46312 kB