[ wynik ] Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie usług ochrony osób i mienia obiektu CEE „Symbioza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 150/2019 - zamówienie na usługi społeczne

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_uslugi_ochrony_cee_symbioza.pdf 708 kB