[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019 - 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 153/2019 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Wynik postępowania