[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostarczenia map do celów projektowych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 141/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
lokalizacja.zip 7330 kB