[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac przygotowawczych pod budowę w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika z oświetleniem przy forcie nr 52 "Borek”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 140/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.siwz25.11.2019p140.pdf 702 kB
zalaczniki.7z 12905 kB