[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149”, oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 136/2019 -zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania