[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2020- 2022”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 134/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty_(wer._edytowalna).doc 217 kB
formularz_oferty_(wer._pdf).pdf 169 kB
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 58 kB
jedz.zip 95 kB
zalaczniki.7z 24199 kB