[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja Parku Maćka i Doroty w zakresie wykonania boiska trawiastego wraz z odwodnieniem, przebudową oświetlenia, montażem bramek piłkarskich, nasadzeniami zieleni i rekultywacją terenu”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 131/2019.-zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania