[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni boiska asfaltowego w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 132/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi.pdf 605 kB
ogloszenie_.pdf 271 kB
siwzp132_.pdf 1236 kB
zalaczniki_dzialowskiego.zip 14696 kB