[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu (sprzedaży), magazynowania i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 125/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik_uniewaznienie_2_5czesci.pdf 56 kB
pytanie_i_odpowiedz_1.pdf 55 kB