[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 130/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
kosztorys_ofertowy_poprawiony.7z 22 kB
formularz_oferty.doc 239 kB
pyt.odp.wyj.siwz04.11.2019p130.pdf 128 kB
zalaczniki.7z 63934 kB