[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 126/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_5.11.2019.pdf 193 kB
formularz_oferty.pdf 245 kB
modyfikacja_31.10.2019.pdf 124 kB
zalaczniki.7z 63134 kB