[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z budową siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej oraz Parku Kościuszki, a także budowę trampoliny przy ul. Zdrowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 127/2019.- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania