[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego w rejonie ul. Kobierzyńskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 51/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
mapa_syt_wys.zip 632 kB
modyfikacja_i_zmiana_terminu_skladania_ofert-_512016.pdf 846 kB
projekt.zip 18460 kB
przedmiary.zip 149 kB
pytanie_odp_05_08_16.pdf 439 kB
rysunki_ogrodek_05_08_16.pdf 3893 kB
stwior.zip 4711 kB
uzgodnienia_warunki_opinie.zip 71668 kB