[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy nasadzeń zieleni wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy!”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 123/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_zielonypochlaniaczsmogu.7z 12048 kB