[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 120/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 23647 kB