[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na ternie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019-2020. Znak sprawy: 122/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania