[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni boiska asfaltowego w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
siwzrob.bud.remontnawierzchniboiska07.10.2019p119.pdf 1168 kB
zalaczniki_dzialowskiego.zip 14525 kB