[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową parku krakowian z funkcją ogródka Jordanowskiego przy ul. Krzewowej – Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 117/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_budowa_krzewowa.7z 438716 kB