[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kniaźnina w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 118/2019

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
przetarg_kniaznina_stwiorb.zip 238149 kB
siwzrob.bud.ogr.jord.kniaznina03.10.2019p118.pdf 1530 kB