[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z poszerzeniem ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
materialy_do_przetargu_blonia.zip 906448 kB