[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 471/5 obr. 1 Śródmieście /tzw. Plantuś/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 52/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
p-16-089_prasa.zip 41389 kB
p-16-089_projekt_budowlany.zip 33867 kB
p-16-089_projekt_wykonawczy.zip 57500 kB
p-16-089_przedmiar.zip 175 kB
p-16-089_stwiorb.zip 2090 kB
pozwolenie_nr_749_16.pdf 2047 kB