[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na ternie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019-2020 odpowiednio w odniesieniu do drugiej części zamówienia. Znak sprawy 114/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania