[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rewitalizacją Placu Św. Ducha w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_07.10.2019.pdf 131 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 254 kB
zalaczniki.zip 120524 kB