[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 109/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wyniksprostowanie.pdf 73 kB
pytaniaiodpowiedzisiwz7.10.2019.pdf 98 kB
pytaniaiodpowiedzimodyfikacjasiwz4.10.2019.pdf 178 kB
pytaniaiodpowiedzimodyfikacjasiwz.pdf 185 kB
a_dokumentacja_projektowa.7z 208299 kB
b_warunki_uzgodnienia_decyzje_administracyjne.7z 247442 kB
c_zielen_standaryzacja.7z 8171 kB
d_tabele_elementow.7z 64 kB
e_r3trees.7z 9253 kB
f_tabele_protokoly_oswiadczenia.7z 279 kB
siwzrob.bud.bagryopcjezaliczki18.09.2019p109.pdf 1155 kB