[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku Reduta – prace podobne, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 105/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania