[ wynik ] Wylonienie Wykonawcy dla powtarzających się usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą matriału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019-2020 odpowiednio w odniesieniu do trzeciej części zamówienia. Znak sprawy: 107/2019 - zamówienia z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania