[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródka jordanowskiego (strefa trampolin) przy ul. Konecznego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 102/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_b_ogr.jord.strefatrampolin_ul._konecznego.zip 47935 kB