Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego w rejonie ul. Lipska i ul. Mały Płaszów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 101/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_20.08.2019.pdf 68 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 639 kB
zalaczniki.zip 78830 kB