[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla części 3, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2019.- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania