[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 99/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
sprostowanie_wyniku_27.08.2019.pdf 1385 kB
pyt.odp.modyf.siwz31.07.2019p99.pdf 1331 kB
pyt.odp.siwz02.08.2019p99.pdf 2304 kB
zalacznik_1_do_pytan_02.08.2019.pdf 399 kB
zalacznik_b_sudol_dominikanski.7z 123100 kB
siwzrob.bud.sudoldominikanski17.07.2019p99.pdf 1083 kB