[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Schweitzera w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 95/2019.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 11107 kB