[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw”, przy ul. Rybitwy 61 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 96/2019 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania